Etableringsersättning

Nyanlända som följer sin etableringsplan har rätt till en ersättning. Etableringsersättningen är individuell och lika för alla oberoende av var i landet man bor. Etableringsersättning på heltid är 308 kronor per dag fem dagar per vecka. På samma sätt som för de som studerar med studiestöd kan nyanlända arbeta vid sidan av etableringsinsatserna utan att ersättningen sätts ned. Krav ställs på den nyanlände att, i likhet med andra som står utanför arbetsmarknaden, aktivt delta i insatser som förbättrar förutsättningarna för att bli självförsörjande. Frånvaro av annat skäl än sjukdom, vård av barn eller annat godtagbart skäl innebär att etableringsersättningen sätts ned. Etableringsersättningen beslutas av Arbetsförmedlingen. En nyanländ med barn som bor hemma har rätt till etableringstillägg. Ensamstående utan barn har i vissa fall rätt till en särskild bostadsersättning på lika villkor som för bostadsbidrag. Det är Försäkringskassan som beslutar om de särskilda ersättningarna samt betalar ut dessa.

Läs mer på www.forsakringskassan.se (ny i Sverige)

Öppna dokument med ordlista »

Överenskommelser om mottagande »

Flyktingmottagandet i vår region »

Parter inom flyktingmottagning »

Kommunens ansvar »

Etableringsplan »

Etableringsersättning »

Umeåregionens flyktingmottagning – så samverkar vi! »