Kapacitetsutveckling av Umeåregionens mottagning och integration av nyanlända

februari 2015 till december 2015

Projektet Kapacitetsutveckling av Umeåregionens mottagning och integration av nyanlända syftade till att kartlägga och höja Umeåregionens kapacitet att ta emot fler nyanlända.

Projektet har genomfört aktiviteter och gett förslag på tydliga åtgärder för att öka kommunernas mottagningskapacitet, t. ex. inom området bostad. För att främja integration har projektet belyst och gett förslag på utvecklingsområden som utökad samverkan mellan olika aktörer, samverkan med civila samhället, sociala hänsyn i upphandling och ett aktivt arbete inom arbetsmarknadsområdet.

Den 19 oktober genomfördes konferensen ”Integration – vems ansvar?” för tjänstemän och förtroendevalda i Umeåregionen. Du kan hämta åhörarkopior från konferensen nedan.

Material:

Programblad Integration vems ansvar 19 okt

Presentation Lena Finne Jansson Örnsköldsvik asyl_19 okt

Presentation Bengt Westman Bostad SKL 19 okt

Presentation Karin Mattsson Språkutveckling 19 okt