Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet samt stöd och vägledning under den första tiden. Här följer en sammanfattning av kommunens ansvarsområden:

  • bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • försörjningsstöd vid vissa situationer
  • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • samhällsorientering (SO)
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser inom det sociala området
  • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del

Läs mer på www.skl.se (nyanländas etablering)

Öppna dokument med ordlista »

Överenskommelser om mottagande »

Flyktingmottagandet i vår region »

Parter inom flyktingmottagning »

Kommunens ansvar »

Etableringsplan »

Etableringsersättning »

Umeåregionens flyktingmottagning – så samverkar vi! »