Kontakt & länkar

För mer information kontakta:
Mohammad Mukahhal, 090-16 41 34 eller mohammad.mukahhal@umea.se

För mer information

Lag (2010:197) 5 § om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Läs mer på www.informationsverige.se

Samhällsorienteringen »

Vem har rätt till samhällsorientering? » 

Kontakt och länkar »