Lokala överenskommelser

För att etableringsinsatserna ska bli så bra som möjligt krävs en samverkan mellan många olika aktörer. I våra kommuner finns lokala överenskommelser där de olika aktörernas ansvarsområden har definierats.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för de lokala överenskommelserna. Lokala överenskommelser (LÖK) träffas mellan aktörer som har betydelse för de nyanländas introduktion i kommunen. Vilka parter som ansluter sig till den lokala överenskommelsen kan variera i kommuner, men syftet är det samma, nämligen att genom samordnade insatser hjälpa individen att, utifrån sina förutsättningar, snabbt komma in i samhället.