Överenskommelser om mottagande

Länsstyrelsen förhandlar med kommunerna om mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande utifrån de prognoser om platsbehov som finns för länet. Prognoserna tas fram av Migrationsverket som i samråd med länsstyrelsen och arbetsförmedlingen gör en fördelning av platsbehovet efter län. Denna fördelning kallas länstal.

I Västerbotten har samtliga kommuner överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar.

Öppna dokument med ordlista »

Överenskommelser om mottagande »

Flyktingmottagandet i vår region »

Parter inom flyktingmottagning »

Kommunens ansvar »

Etableringsplan »

Etableringsersättning »

Umeåregionens flyktingmottagning – så samverkar vi! »