Regional kompetenspool

september 2013 till juni 2014

Projektet finansieras i sin helhet av pengar från Länsstyrelsen i Västerbotten. Projektet har som mål att förbättra kommunernas möjlighet att ta emot nyanlända, genom att tillsammans med förskola, skola och bostadsbolag ta fram enhetliga rutiner och information som sedan översätts till de nyanländas modersmål. Du kan hitta det översatta materialet här.

Projektet har också hade som mål att Umeåregionens kommuner under projektperioden tillsammans ska ta emot ca 45-50 kvotflyktingar. Det innebär ett förstärkt personellt stöd med språk- och kulturkunskaper på arabiska och somaliska. Personalen finns med direkt vid ankomsten till kommunen och den första tiden i på sin nya bostadsort. För kvotflyktingar ges uppehållstillstånd efter uttagning direkt i flyktinglägret och därefter en överföring från läger till den nya kommunen. Ofta behövs ett större praktiskt stöd under den första tiden.

För mer information kontakta Umeåregionens utvecklingsledare.