Vem har rätt till samhällsorientering?

Samhällsorienteringen är till för den som är mellan 18 och 64 år och ny i Sverige. Den nyanlände ska antingen ha:

  • har en etableringsplan hos arbetsförmedlingen
  • eller vara anhöriginvandrare (och folkbokförd i en kommun för första gången
    efter 1 maj 2013).

Samhällsorientering erbjuds inte till den som är:

  • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
  • gymnasiestuderande
  • arbetskraftsinvandrare
  • gäststuderande/gästforskare

Det är arbetsförmedlingen som anmäler de som har en etableringsplan till kursen. Anhöriginvandrare som ej har en etableringsplan, men omfattas av rätten till samhällsorientering, ansvarar själv för sin anmälan men kan få stöd i sin kommun.

Samhällsorienteringen »

Vem har rätt till samhällsorientering? » 

Kontakt och länkar »