Välkommen till
Umeåregionens flyktingmottagning!

Här kan du hitta information om vår verksamhet och hur vi arbetar tillsammans i Umeåregionen

Umeåregionen består av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik

Den kommunala flyktingmottagningen i Umeåregionen har samverkat sedan 2006. Vi har inom arbetsgruppen påbörjat ett samarbete med flyktingmottagningen i vår nyaste kommun – Örnsköldsvik, men det mesta av det arbete som sker, samhällsorientering, integrationsprojekt och material bygger på den ursprungliga kommunsamverkan.

 

Alla människor, oavsett etnisk bakgrund, ska ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Integration handlar ytterst om demokrati och delaktighet
och är en viktig framtidsfråga.