Samhällsorientering

I Umeåregionen erbjuds nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare att läsa samhällsorientering. Det är en kurs som ger en grundläggande förståelse för vårt samhälle, demokratiska värderingar, våra rättigheter och skyldigheter. Vi samverkar inom regionen så att nyanlända ska erbjudas samhällsorientering av god kvalité, på sitt modersmål, med professionella kursledare (kommunikatörer) och så tidig kursstart som möjligt.

Samhällsorienteringen »

Vem har rätt till samhällsorientering? » 

Kontakt och länkar »