Etableringsplan

Som nyanländ i Sverige omfattas de allra flesta av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det innebär att det är arbetsförmedlingen som tillsammans med den nyanlände upprättar en etableringsplan med insatser som ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering. Etableringsplanen ska utformas utifrån den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och behov av utbildning och andra insatser.

En etableringsplan ska alltid minst innehålla svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering (SO) och arbetsförberedande insatser.  En statlig prestationsrelaterad ekonomisk ersättning utbetalas till den nyanlände, som villkoras med ett aktivt deltagande i aktiviteter och som är lika över hela landet.

Läs mer på www.arbetsformedlingen.se (ny i Sverige)

Öppna dokument med ordlista »

Överenskommelser om mottagande »

Flyktingmottagandet i vår region »

Parter inom flyktingmottagning »

Kommunens ansvar »

Etableringsplan »

Etableringsersättning »

Umeåregionens flyktingmottagning – så samverkar vi! »