Samverkan i Umeåregionen

Umeåregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Här samarbetar Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsviks kommun för att främja näringsliv och tillväxt, och för bra livsvillkor och samhällsservice. I Umeåregionen har vi en vision om att vi ska vara ”världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050”.

I Umeåregionen finns ett antal olika arbetsgrupper inom kommunal verksamhet. Arbetsgrupperna kan arbeta i projekt för att gemensamt lösa ett problem eller utveckla någon del av verksamheten. Några exempel på arbetsgrupper är: flyktingmottagning, bibliotek, upphandling, turism och beredskap.

www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan, arbetsgrupper och utveckling i regionen.

Ledning och styrning i Umeåregionen

Regionrådet

Regionrådet står för den politiska och strategiska ledningen när det gäller samarbetet i Umeåregionen. I rådet sitter ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i Umeåregionens alla kommuner. Regionrådet kan tillsammans fatta inriktningsbeslut i gemensamma frågor men det är varje enskild kommunstyrelse som fattar de formella besluten.

Kommunchefsgruppen

Kommunchefsgruppen är den högsta operativa ledningen för Umeåregionen och gruppens ansvarsområden är att ta initiativ till nya samverkans- och utvecklingsområden. De viktigaste uppgifterna inom kommunchefsgruppen är ledning och förankring inom Umeåregionsamarbetet och de arbetar på uppdrag av Regionrådet.

Kanslichefen

Kanslichefen får uppdrag av kommunchefsgruppen och ska ansvara för att lösa de arbetsuppgifter som prioriterats i regionråd och kommunchefsgrupp. Kanslichefen ska vara stödjande och pådrivande till arbetsgrupperna.