Flyktingmottagning

Till Umeåregionen kommer varje år nyanlända flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT), som en del i den totala inflyttning vi har till vår region. Vi är en region som strävar efter att bli fler invånare och flyktingmottagning är en viktig del i denna tillväxt.

Några av de ord som förekommer på hemsidan kan kännas nya och främmande. Här kan du hitta en liten ordlista som kan vara ett stöd.

Öppna dokument med ordlista »

Överenskommelser om mottagande »

Flyktingmottagandet i vår region »

Parter inom flyktingmottagning »

Kommunens ansvar »

Etableringsplan »

Etableringsersättning »

Umeåregionens flyktingmottagning – så samverkar vi! »