Flyktingguide

oktober 2014 till juni 2015   

I samverkan med Eskilstuna kommun och det arbete de drivit i ett flertal år ingår nu Umeåregionen i ett nationellt projekt – flyktingguide. Projektet har som mål att kunna erbjuda nyanlända i Umeåregionen kontakt med en guide/guidefamilj. Projektkoordinatorn arbetar med att matcha nyanlända som vill ha en guide med etablerade svenskar som önskar bli en guide. Man matchas utifrån intressen, utbildning/yrke, familjesituation m.m.

Den som är guide ställer upp ideellt som språkvän/kontaktperson för att underlätta den första tiden för nyanlända. Detta bygger på frivilligt integrationsarbete och tron att integration sker genom personlig kontakt. Vägen till integration i Umeåregionen går genom dem som bor här.

I projektet byggs hållbara vägar för integration mellan individer, frivillig sektor och kommun.

För mer information:

www.umearegionen.se (under projekt – flyktingguide)

www.eskilstuna.se/flyktingguide